Figyelmeztetés

A kalkulátor csak tájékoztató jellegű, a hivatalos pontszámítás a felvételi eljárás során történik.

Eredmény

Pontok számításához ki kell tölteni a táblázatot!

Beállítások

Válassz képzést!

Tanulmányi pontok - tantárgyi eredmények

Tantárgy Év végi jegy az utolsó előtti tanult évben Év végi jegy az utolsó tanult évben
Magyar irodalom
Magyar nyelv
Történelem
Matematika

Tanulmányi pontok - érettségi eredmények

Tantárgy Érettségi eredmény %
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika

Érettségi pontok

Tantárgy Érettségi eredmény % Érettségi szintje
Matematika

Intézményi pontok

Az alábbi táblázatban jelöld be azokat az elemeket, illetve, hogy hányszor szeretnéd beszámolni, amikkel rendelkezel.

Többletpont kategória Többletpont megadása Többletpont leírása
Emelt szintű érettségi
100 pont maximum
Automatikusan számoljuk. A matematika és a választott tantárgy emelt szintű érettségi vizsgánként, legalább 45%-os érettségi eredmény esetén számítható.
Hitélet
50 pont maximum
Középiskolában katolikus hittan tantárgy egy éves tanulása.Az igazolás középiskolai bizonyítvánnyal történik.
A helyi katolikus egyházközség életében történő aktív részvétel.Plébánosi igazolás szükséges, az Egyetem által kialakított formanyomtatványon, amely a Felvételi Szabályzat melléklete.
Nyelvismeret
100 pont maximum
B2 (középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum)
C1 (felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga (államilag elismert nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló dokumentum)
Esélyegyenlőség
60 pont maximum
Esélyegyenlőségre többletpontot megadott fogyatékosság, hátrágyos helyet, gyermekgondozás esetén kaphat:
 • fogyatékosság (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi (látási, hallási) fogyatékos; beszédfogyatékos; autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható (ha fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok alatt is fennáll(t), a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága vagy jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye alapján; ha fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn, az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat igazolása alapján))
 • hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet (aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be)
 • gyermekgondozás (fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik)
 • Szakképzés / Szakképesítés
  40 pont maximum
  Felsőoktatási szakképzés, vagy szakképzésben kapott oklevél:
 • Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél - a pontszámítás nem az oklevélből történik és azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén
 • Szakképesítés - a 2021. évi általános eljárástól kezdődően legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi képesítő bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 6. sz. táblázat szerinti szakon történő továbbtanulás esetén, abban az esetben, ha a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak
 • Versenyeredmények, tudományos eredmények
  100 pont maximum
  OKTV, SZÉTV, ÁSZÉV eredmények, szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyeredményeOrszágos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) vagy Szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén (SZÉTV), vagy Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén vagy az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elért eredmény (tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján, ha a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel)
  A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
  Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 1.-3. helyezettje
  A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, a hatályos jogszabályok szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén.
  TDT/OTDT által szervezett verseny eredményei
  "Ifjú tudósok" tudományos középiskolai vetélkedőn elért eredmény.Tantárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel (elfogadható versenytárgyak: biológia, fizika, informatika, kémia, magyar irodalom, történelem)
  Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny 1.-3. helyezettje.A Fizikai, Kémiai, Biológiai, Informatikai, Matematikai, valamint Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia vehető figyelembe, ha az adott szakra vonatkozóan az adott érettségi vizsgatárgy érettségi pontot adó tárgyként van meghatározva.
  Önkéntes (tartalékos) katonai szolgálat
  64 pont maximum
  Aki 2020. július 1. után teljesíti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 214. § (1a) bekezdése szerinti feltételeket.
  • Szakkiképzés nélküli legalább 6 hónapos önkéntes tartalékos katonai szolgálat
  • Hat hónapos szolgálati idő alatt, az alapkiképzést követően szakkiképzéssel egybefüggően végrehajtott önkéntes katonai szolgálat teljesítése
  • Kétszer hat hónapos, egybefüggő szolgálati idő alatt, alap- és szakkiképzéssel végrehajtott szolgálatot folytatólagosan követő, szakkiképzéssel teljesített önkéntes katonai szolgálatért
  ITK rendezvényeken való részvétel
  100 pont maximum
  Egy teljes nyíltnapon való részvételért járó pont, amennyiben a részvétel a kar által kiadott igazolással igazolható
  Sportteljesítmény
  100 pont maximum
  Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel
  Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés.
  Korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés.
  Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés.